Processerna kring Daghemmet Lyans sanering avslutas

Stiftelsen Bensows styrelse har beslutat att lägga ner alla skadeståndsprocesser som berör daghemmet Lyornas saneringsprojekt 2014.

30.10.2018

Enligt juridisk expertis är skadeståndsprocessernas ekonomiska utfall för stiftelsen tvivelaktigt. Stiftelsen löper också en betydande risk att förlora ekonomiskt även om man skulle vinna i sak. Enligt expertisen talar ekonomisk vinning därför inte för att rättsprocesserna skulle fortsätta. Med beaktande av samtliga faktorer och helhetsintresset är det enligt styrelsen därför inte i stiftelsens intresse att fortsätta skadeståndsprocesserna.

Vid tidpunkten för saneringsarbetets inledande fanns det ingen grund för styrelsen att befara ekonomisk skada. Utgående från ett ytterligare juridiskt expert utlåtande, har den nuvarande styrelsen därför i ojävig sammansättning konstaterat att behandlingen av ansvarsfrågan härmed kan avslutas till alla delar.