Behöver du hjälp?

 

Kom ihåg att du har rätt till hjälp och stöd, vare sig det gäller problem i din familj eller dig själv personligen.

Om du har det svårt eller känner dig rädd hemma eller är oroad för din förälder kan du kontakta: 

  • socialjouren (alla kommuner har en egen socialjour, du hittar den genom att googla din hemkommun och "socialjour")
  • skolkuratorn, skolpsykologen, skolans hälsovårdare eller en lärare

Om du är i omedelbara fara, ring 112!

Det finns också andra sätt att få hjälp. Det finns telefonnummer dit du kan ringa, webbsidor där du kan chatta eller platser som du kan besöka för att få råd av en vuxen om vart du kan vända dig just i din situation. Nedan hittar du en lista på länkar som du kan ha nytta av:

 

Lyssna till Thérese historia om hur det var att växa upp med en mamma som drack för mycket

   

Handbok för barn med en förälder som är psykiskt sjuk av Tytti Solantaus