Skuggsidan flyttar! Chatten är öppen på samma sätt som tidigare: måndagar och onsdagar kl.15-17

27.04.2021 kl. 13:20
Skuggsidan blir en del av En glasskör barndom (Lasinen lapsuus).

Skuggsidan kommer att bli en del av webbsidan En skör barndom och chatten kommer i framtiden att finnas på lasinenlapsuus.fi. På en glasskör barndoms svenskspråkiga sida för ungdomar kommer det utöver chatten att finnas massor av information om bl.a. hur man kan ta tills sin förälders drickande och var man kan få stöd och hjälp.

Skuggsidan-namnet kommer småningom att sluta användas, men trots att namn och sida byts fungerar chatten som vanligt på lasinenlapsuus.fi och alla unga som funderar på sin förälders drickande är mer än välkomna att chatta med oss sakkunniga handledare på Min stig och USM rf på måndagar och onsdagar kl. 15-17!

Vi hörs på chatten. Välkommen!