God jul och gott nytt år!

17.12.2019 kl. 10:19
Julen ska vara en tid för vila och trygg tillvaro med familj och vänner för alla, men om den inte är det, var kan man få stöd och hjälp om man behöver det under jultiden?

Nu är det jul igen, nu är det jul igen... Julen är en kär och efterlängtad högtid i många familjer. En tid för vila för att samla krafter till våren och nya äventyr.

Kär och efterlängtad må den vara, men för alla betyder julen inte en avslappnad och fridfull samvaro med familjen. Julfirandet kan väcka ångest, förvirring, rädsla, eller otrygghet m.m. Kanske på grund av saker som både hänt under tidigare jular och som kanske kommer att hända under den kommande julen.

I många familjer är alkoholen en alltför stor del av julfestligheterna och på ett sätt som inte alltid är under de vuxnas kontroll. Alkoholen blir då en belastning för dem som är omkring den berusade familjemedlemmen, framförallt för barnen som kan påverkas av händelserna för en lång tid framåt. Varje barn (och vuxen) upplever saker och ting lite olikt, men den vuxna bär alltid ansvar både för sina barn och sin alkoholanvändning och dess konsekvenser.

Om du känner dej otrygg eller rädd under julen eller upplever vad som helst för känslor och tankar som t. ex. rör din förälders eller en annan nära vuxens alkoholanvändning finns det stöd att få via telefon och chatt.

Nedan finns en lista på en del av de tjänster som erbjuder hjälp och stöd också under jul- och nyårstiden: 

 • Ärligt talat-chatten
  • ​23.12 kl. 19-22
  • 24.12 kl. 13-15
  • 26.12 kl. 19-22
  • 30.12 kl. 19-22
  • 2.1 kl. 19-22
  • arligttalat.fi
 
 • Svenskspråkig kristelefon
  • 23.12 kl. 16-20
  • 27.12 kl. 09-13
  • 30.12 kl. 16-20
  • 31.12 kl. 09-13
  • 2.1 kl. 09-13
  • 3.1 kl. 09-13
  • Tel. 09-2525 0112
 
 • Kyrkans samtalstjänst
  • varje kväll kl. 20-23
  • tel. 0400 22 11 90
 
 • Krisjouren för unga
  • 30.1 kl. 9-11 rådgivningstelefonen öppen
  • 31.1 kl. 9-12  rådgivningstelefon&drop-in mottagning
  • tel. 045 341 0574
  • Albertsgatan 33 (Hfors)

 

 • Skuggsidans chatt
  • 26.12 kl. 15-17
  • 2.1 kl. 15-17
  • varjomaailma.fi/svenska
 
 • MLL-telefon
  • Service på finska
  • Varje dag 23.12.2019-1.1.2020 samt 6.1 kl. 14-17
  • Tel. 116 111
 
 • Sekasin-chat
  • Service på finska

  • Normala öppettider, d.v.s. måndag-fredag kl. 09.00-24.00 och lördag-söndag kl. 15.00-24.00

  • sekasin.fi

 
 • De ungas skyddshus
  • H:fors, tel. 09 622 4322
  • Vanda, te. 09 871 4043
  • Esbo, tel. 09 8195 5360
  • Tammerfors, tel. 040 556 6661
  • Åbo, tel. 02 253 9667
 
 • Kommunens socialjour
  • Vid krissituationer 
  • Googla din kommun och ”socialjour”, t.ex. ”Helsingfors socialjour"
 • Om du är i omedelbar fara ring 112

Vi önskar alla en varm och fridfull jul!