I juni startar Stiftelsen Bensows nya nätstödsverksamhet för barn och unga!

I Finland växer vart fjärde barn upp i en familj med en förälder som dricker för mycket. "För mycket" är då drickandet gör barnet förvirrad, rädd, ängslig, orolig över föräldern eller syskon eller i största allmänhet skapar en stor otrygghetskänsla och avsaknad av förutsebarhet.

Den 4.6.2019 startar Stiftelsen Bensow och A-klinikstiftelsen en svenskspråkig chatt riktad till barn och unga som är anhöriga till en närstående med ett problematiskt förhållningssätt till berusningsmedel.

Chatten är den första fortgående svenskspråkiga nätstödformen riktad till just denna målgrupp. 

Chattens syfte är att ge lågtröskelstöd till barn och unga som lever i familjer där de far illa av en förälders drickande eller användning av andra former av berusningsmedel. Chatten kan vara en möjlighet att ta det första steget att söka hjälp eller ett sätt att ställa frågor och bara få vädra tankarna kring vuxnas drickande.  

Vid behov är det även möjligt att tillsammans fundera på till vem och vart den unga kan vända sig för att hitta fortsatt stöd. Det är alltid en sakkunnig vuxen som chattar och svarar på besökarnas frågor och tankar omkring ämnet. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Chatten är öppen varje tisdag kl. 18-20. Man behöver inte registrera sig eller ange sitt riktiga namn.

Välkommen till Skuggsidan!