Daghemmet Lyan går in för förfarande med servicesedlar i Grankulla

För familjerna på Lyan innebär det inga andra praktiska förändringar än att serviceavtalen skrivs om. Ett infotillfälle om det nya arrangemanget ordnas 23.4. kl.16-17 i Villa Solhaga i Grankulla. Alla intresserade välkomna!

 

Enligt beslut 19.3.2019 i svenska utskottet för undervisning och småbarnsfostran i Grankulla kommer Lyan Ab att vara en av Grankulla stads servicesedelenheter från och med 1.8.2019

Lyan har ännu köpavtal i kraft med staden t.o.m. 31.7.2021. Vår förhoppning ligger ändå i att våra köpavtalskunder skulle säga upp sitt nuvarande avtal med staden och ansöka om servicesedel för småbarnspedagogik i Lyan Ab, detta för att få ett enhetligt förfarande för gamla och nya kunder. Kundavgiften ändras inte. 

Alla nya kunder skall automatiskt ansöka om servicesedel. Servicesedelns värde är inkomstberoende. Kundens avgift till Lyan Ab är inom servicesedelsystemet max 289€/månad idag vilket motsvarar den högsta kommunala avgiften. Privata kunder i Lyan Ab har fortfarande privat avgift enligt tidigare praxis.

Alla förskolebarn, som beviljats plats i Lyan Ab, som behöver småbarnspedagogik utöver den avgiftsfria förskolan, skall ansöka om servicesedel för den småbarnspedagogiska verksamheten.

 

Vad behöver vi som kunder göra?


Familjer som redan har sina barn på Lyan inom ramen för köpavtalet

Familjer med förskolebarn som utöver förskolan behöver småbarnspedagogik

Övriga intresserade av privat dagvård

  • Ansök om stöd för privat dagvård på daghemmet Lyan
     

Nya Grankullafamiljer som fått plats på Lyan

  •  Ansök om servicesedel

Infotillfälle

För alla som känner att de behöver tilläggsinformation finns det möjlighet att komma och träffa chefen för småbarnspedagogik i Grankulla, Annika Hiitola, samt VD/föreståndare för Lyan Ab, Andréa Sjöström och styrelseordförande Johan Hjelt tisdagen den 23. April 2019 klockan 16-17:00  i Villa Solhaga, Gräsavägen 1 i Grankulla. Varmt välkomna!